מנדלות
    מוצרים
    טיפולים
    מאמרים
    מכתבי לקוחות
    קישורים
    חדשות
    מפת האתר
        מה זה רייקי  רייקי I+II  רייקי III  השתלמות  מאמרים  איחוד רייקי  
 
"אהב" איחוד הרייקי בישראל - עמותה רשומה משנת 1999     
 
הודעה לציבור ולקהילת הרייקי בישראל
 
הננו להביא לידיעת הכלל את עיקרי הקוד האתי המחייב את מטפלי הרייקי הרשומים והמוכרים ב"אהב" איחוד הרייקי בישראל. 
הקוד מפרסם היבטים מוסריים ומשפטיים של אמות מידה מקצועיות הנדרשות ממטפלי רייקי בישראל ובהתאם לעקרונות העמותה המשמשת בית וגוף מקצועי למטפלי ולמורי רייקי בישראל.
רייקי היא דרך אנרגטית ושיטה טיפולית שמסייעת לאיזון והעצמת כוחות הריפוי העצמיים והטבעיים של כל אדם והנה זמינה בכל עת מבלי לשבש או לפגוע בתהליכי טיפול וריפוי אחרים. עם זאת, קיימים מצבים שבהם לא יתבצע טיפול ברייקי אלא בתאום ואישור רופא, כפי שיפורט להלן בעיקרי האתיקה הטיפולית:
קוד האתיקה למטפלים,   חברי "אהב" איחוד הרייקי בישראל, להלן "האיחוד".
(האמור מתייחס לגברים ונשים במידה שווה)
 
יחסי מטפל מטופל
 
1.       בראש מעיניו של חבר "האיחוד" תעמוד אך ורק טובת מטופליו.
2.       המטפל ידאג לסביבה טיפולית נקייה ואסטטית המכבדת את מטופליו ופרטיותם.
3.       המטפל ידאג לספק למטופליו מראש את כל המידע הדרוש על מהות הטיפול, רמת
          הכשרתו המקצועית וניסיונו כמטפל, על מנת לאפשר ללקוח הסכמה מדעת לקבלת הטיפול.     
4.       המטפל יבהיר למטופליו כי הטיפול ברייקי אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי קונבנציונאלי
          ו/או לייעוץ רפואי או פסיכולוגי.
5.       מטפל חבר" האיחוד" לא יטפל במטופלים המצויים בטיפול פסיכיאטרי ו/או נוטלים תרופות
          פסיכיאטריות אלא בתאום ובהסכמה מראש של הרופא המטפל.
6.       מטפל חבר "האיחוד" אינו רשאי לאבחן מצבים רפואיים. המטפל ימליץ למטופליו לפנות
          לאבחון רפואי לפי מיטב הבנתו.
7.       מטפל חבר "האיחוד" אינו רשאי להורות או להמליץ למטופליו על הפסקת טיפול רפואי
          ו/או על הפסקת נטילת תרופות.
8.       מטפל חבר "האיחוד" יעודד ככל יכולתו קשר ותאום עם הרופא המטפל.
9.       המטפל יחתים את מטופליו על שאלון הצהרת בריאות וינהל מעקב ורישום בכרטיס טיפולים.
10.    מטפל חבר האיחוד מחויב לשמירה על חיסיון ועל צנעת הפרט של מטופליו.
11.    מטפל לא יקבע מראש את מכסת הטיפולים הדרושים. מספר הטיפולים ייקבע בהסכמה בין
         המטפל למטופליו מתוך קשב למהלך הטיפול והתפתחותו.
12.   טיפול רייקי מלא לא יפחת מ 50 דקות.
13.   מטפל חבר "האיחוד" לא יבצע בדיקה אינטימית כלשהי במטופליו.
14.   הטיפול ברייקי יתבצע בלבוש מלא ויש להדגיש למטופל כי עליו להופיע בלבוש רפוי ונוח.
15.   בשום מקרה לא ידרוש מטפל ממטופליו להסיר את לבושם.
16.   אין הנחת ידיים על איברים אינטימיים.
17.   המטפל יפנה למטופליו בלשון מכובדת ויימנע מכל ביטוי מביך.
18.   מטפל חבר "האיחוד" לא יקיים יחסים אינטימיים עם מטופליו, בין ביזמתו ובין אם ביזמת
         מטופליו, בשום שלב משלבי הטיפול וכל עוד נמשכים ומתקיימים ביניהם יחסי מטפל-מטופל.
 
 
   
www.cristalsegol.co.il irena@cristalsegol.com Tel: 050-5986055   03-9310622
 עברית | English                                                                     href="http://www.cristalsegol.co.il">   ©   כל הזכויות שמורות CristalSegol 

 

לייבסיטי - בניית אתרים