מנדלות
    מוצרים
    טיפולים
    מאמרים
    מכתבי לקוחות
    קישורים
    חדשות
    מפת האתר
        מה זה רייקי  רייקי I+II  רייקי III  השתלמות  מאמרים  איחוד רייקי  
 
"אהב" איחוד רייקי בישראל - המשך

טיפול בקטינים 
 
 
19. "חבר "האיחוד" לא יטפל בקטינים, כהגדרת החוק, ללא הסכמה בכתב של אחד ההורים.
20. "חבר האיחוד" יאפשר לאחד ההורים או למלווה מוסכם מטעמם להיות נוכח בשעת הטיפול.
21.  כל האמור בסעיפים 1-18 לעיל חלים ותקפים בטיפול בקטינים.
22.  מטפל חבר "האיחוד" ידאג לדווח להורי הקטינים על התקדמות הטיפול ועל כל תופעה חריגה
      שעולה במהלך הטיפולים.
 
 
טיפול בחסרי הכרה ובחסרי ישע
 
23.  חבר "האיחוד" לא יטפל בחסרי הכרה ובחסרי ישע ללא קבלת רשות מאדם קרוב ואחראי להם,
      למעט במקרים נדירים בהם אין בנמצא אדם אחראי.
 
24.  מטפל חבר "האיחוד" יבהיר לאדם האחראי על המטופל כי הטיפול במצבים כגון אלה נועד
       לסייע לתודעה העליונה של המטופל ולא יעורר בקרב קרוביו ובני משפחתו ציפיות כלשהן.
 
 
אמת בפרסום
 
 25.  מטפל חבר "האיחוד" רשאי לפרסם ברבים את תחום עיסוקו, דרגתו וניסיונו ובלבד שלא
       יכלול בפרסומו כל מידע מטעה. לעניין זה מובהר ומפורט להלן:
 26.  לא יציג עצמו חבר "האיחוד" כרופא אלא אם הוא רופא ברשיון.
 27.  לא יציג עצמו חבר "האיחוד" כפסיכולוג אלא אם הוא פסיכולוג ברשיון.
 28.  לא יציג עצמו חבר "האיחוד" כמטפל בדרגות או בתחומים שלא הוכשר ולא הוסמך בהם.
 29.  למרות הצלחותיו הרבות והברורות של הטיפול ברייקי לא יפרסם ולא יבטיח חבר "האיחוד" 
       יכולת ריפוי של מחלות ו/או מצבים נפשיים ספציפיים.
           
 
 
     "אהב" איחוד הרייקי בישראל
      ת.ד 16034 רשל"צ
 
 
   
www.cristalsegol.co.il irena@cristalsegol.com Tel: 050-5986055   03-9310622
 עברית | English                                                                     href="http://www.cristalsegol.co.il">   ©   כל הזכויות שמורות CristalSegol 

 

לייבסיטי - בניית אתרים